โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างองค์กร
1 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2567-2569
30 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการใหม่
12 กรกฎาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการใหม่ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการใหม่
12 กรกฎาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการใหม่ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โครงสร้าง อบต.
2 กรกฎาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงสร้าง อบต. ได้ที่นี่