การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566
30 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การรับโอนพนักงานส่วนตำบล(การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติภารกิจในหน่วยงาน)
11 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การรับโอนพนักงานส่วนตำบล(การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติภารกิจในหน่วยงาน) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือ เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
4 เมษายน 2565

0


คู่มือ เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)

เอกสารแนบ
แผนจัดการความรู้ ประจำปี 2565
4 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนจัดการความรู้ ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
กำหนดมาตรฐานการดำเนินการทางวินัยและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ
4 ตุลาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กำหนดมาตรฐานการดำเนินการทางวินัยและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) (การวางแผนกำลังคน)
4 ตุลาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) (การวางแผนกำลังคน) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564
22 เมษายน 2564

0


แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 

เอกสารแนบ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566
22 เมษายน 2564

0


แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
22 เมษายน 2564

0


แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

เอกสารแนบ